Cégtörténet

A rövid történet

Az ALFA-NOVA Kft. 1996. június 18-án alakult, akkor még csak 14 millió Ft törzstőkével Dunaújvárosban.
1996-ban az ALFA-NOVA Kft. tulajdonosaival együtt pályázott és elnyerte Szolnok Megyei Jogú Város távhőrendszerének üzemeltetését, és ezzel az első távhőszolgáltató koncessziós társaság lett Magyarországon.

Az 1997. évben Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város távhő- és melegvíz-szolgáltatására üzemeltetési és fejlesztési pályázatot írt ki, amelyen a társaság- mint a konzorcium egyik tagja – részt vett. Az üzemeltetést elnyerte és jelenleg a szolgáltatást végző Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. egyik tulajdonosa.

1999-ben Szekszárd Megyei Jogú Város által kiírt távhőszolgáltatási pályázatát is az Alfa-Nova Kft. és az Ega-Nova Kft által alkotott konzorcium nyerte el 20 évre.
A Szegedi Távhőszolgáltató Kft. kisebbségi tulajdonosaként jelen van Szegeden is. Tulajdonosaival együtt állandó résztvevője a városi távhőszolgáltatás, illetve intézményi hőszolgáltatás magyarországi piacának.

A tulajdonosi szerkezet

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt.
9%
EGA-NOVA Energetikai Fejlesztő,
Tervező és Vállalkozó Kft.
40%
ENERGOTT Fejlesztő és
Vagyonkezelő Kft.
51%

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés

Az általunk üzemeltetett városi távfűtő rendszerek jelentős részén sor került kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő berendezések telepítésére, a hatékonyabb, gazdaságosabb és környezetkímélőbb energia-előállítás megteremtése érdekében. Szolnok, Szekszárd is büszkélkedhet ilyen berendezéssel, csökkentve ezzel a lakosságra jutó környezeti és anyagi terheket. A gázmotorokat kiegészítve, és a kazánok hatásfokát növelve füstgáz hőhasznosító berendezések is üzemelnek.

Fejlesztések

Az általunk üzemeltetett rendszereket folyamatosan fejlesztjük, egyrészről, hogy a szolgáltatás színvonalának emelése mellett a környezetünket egyre csökkenő mértékben terheljük, másrészről, hogy a távfűtő rendszerek hatékonyságát növelve a szolgáltatásunk árának növekedése minimális legyen, az általános árszínvonal emelkedése alatt maradjon, így az inflációt követő béremelkedés mellett a szolgáltatás reál ára csökken, tehát a fogyasztóink életszínvonala folyamatosan emelkedik.

A természetes környezetünk megóvását szorgalmazzák az Európai Unió, Magyarország és az önkormányzatok politikája is, mely politika elvárásainak, követelményeinek, mint a fenntartható fejlődés eszméjének elkötelezett hívei maradéktalanul megfelelünk.   Alternatív módszereket keresünk a lakosság számára szükséges hő előállítására. A megújuló energiahordozók hasznosítására biomassza (faapríték) tüzelésű hőtermelő berendezések telepítését kezdtük meg. Az első 3,3 MW hőteljesítményű melegvízkazán beépítése 2009. évben Szolnokon valósult meg. A tüzelőanyag ellátás biztosítására 2008. évben saját energiaültetvényeket létesítettünk, melyeket a gazdaságossági szempontok figyelembe vételével bővítünk.

Az általunk üzemeltetett infrastruktúra korszerűsítéséhez szükséges pénzforrásokat egyéb vállalkozási tevékenységünkkel teremtjük elő, nem terhelve ezzel a lakosságot. Ez a megoldás előnyös, mivel a fogyasztók által fizetett szolgáltatási díj emelkedésének mértékét nagyon alacsonyan lehet tartani, és a lakosság egy megbízható, környezetbarát rendszerrel fűtheti fel lakását. Célunk, hogy a távfűtőrendszer korszerűsítése mellett egy család jövedelmének egyre kisebb részét kelljen csak a hőszolgáltatás megfizetésére költeni. Ezzel nem csak a fogyasztóink életminősége, hanem életszínvonala is emelkedik.