Közlemény

2015.11.12.

Tájékoztatás működési engedély visszavonásáról

Tisztelt Szekszárdi Távhőfogyasztóink!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015. szeptember 30. időponttal kelt 5613/2015. számú határozata I. pontjában foglaltak szerint a Szekszárd város vonatkozásában kapott 206/2012. számú távhőtermelői- és 208/2012. távhőszolgáltatói működési engedélyeink a határozat kézhezvételével egyidejűleg visszavonásra kerülnek. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó törvényi előírások visszamenőleges hatállyal működési engedély visszavonását nem teszik lehetővé a Szekszárdi távhőtermelői- és távhőszolgáltatói működési engedélyeink visszavonása 2015. október 01. időponttal hatályos.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2015. évi XVIII. törvény 12.§.(1) pontjában foglaltak szerint a távhő termelése és szolgáltatása – teljesítményhatár nélkül – engedélyköteles tevékenység. A hivatkozott törvényi szabályozásból adódóan távhőszolgáltatási tevékenységet kizárólag az arra vonatkozó működési engedély birtokában lehet végezni. A Távhőtörvény előírásai figyelembe vételével a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal 5613/2015. számú határozatának 2015. október 01. időpontot megelőző időszakra vonatkozó részei – azon túl, hogy azok a jogszabály által meg nem engedett és azt sértő módon meghatározott kikötést tartalmaznak – kizárólag a régi és az új engedélyes egymás közötti elszámolása tekintetében irányadóak.

Tájékoztatásul közöljük továbbá, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 5613/2015. számú határozata az ALFA-NOVA Kft. iratok átvételére feljogosított alkalmazottai-, vagy az ALFA-NOVA Kft. ügyvezetője részére azonban jelen időpontig nem került átadásra, illetve ezen személyek részéről nem került átvételre. A határozatról a Hivatal honlapjáról szereztünk tudomást, ezért a társaságunk engedélyezési jogait jelentős mértékben megváltoztató határozat közigazgatási eljárások dokumentumai átadás-átvételére vonatkozó előírások megsértése miatt a Hivatal felé panasszal éltünk.

Amennyiben a Hivatal a kiadott határozatában foglaltakat a későbbiekben módosítja, természetesen azt ügyintézésünk során mi is érvényesítjük.

Dunaújváros, 2015. október 09.

Horváth István
ügyvezető igazgató s.k.

Kapcsolódó dokumentumok: