Helyi távhőszolgáltatás bemutatása

A város távhőszolgáltatási rendszerét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés értelmében 1999.augusztus 01-től az ALFA-NOVA Kft végzi.
A város távhőellátása két telephelyről – egymástól elszigetelten- történik. A Déli Fűtőmű látja el a város központját és a déli részét, a Kadarka Fűtőmű pedig a város északi részét.

A Déli Fűtőműben 3 db. forróvizes és 2 db. melegvizes kazán van beépítve összesen 45,8 MW hőteljesítménnyel. Telephelyen belül a Pannon Kogen Kft tulajdonában levő kapcsoltan hőt és villamosenergiát termelő 2 db. gázmotor által – összesen max.4,5 MW hőteljesítményig- termelt hőenergiát is az ALFA-NOVA Kft átveszi, és a távhőszolgáltatásban hasznosítja.

A Kadarka Fűtőműben 4 db. kisteljesítményű melegvizes kazán –összesen 5,1 MW beépített hőteljesítménnyel- biztosítja a városrész távhőellátását.
A város távhőrendszere 22 km hosszú. Ezen 124 db, lakossági hőközpont van amelyekben a primer rendszeren levő hőmennyiségmérők alapján történik épületek felé a felhasznált hő szétosztása. . A primér előremenő vízhőmérséklet a mindenkori külső levegő hőmérséklethez igazodó hőigényekhez igazodva változik. A szekunder rendszerek szabályozását a város nagy részében már automatikusan távvezérléssel végezzük. Az adatok lekérdezése is sok helyen távvezérléssel megoldott, de a személyes ellenőrzés is rendszeres időközönként hetente legalább két alkalommal történik.
A távhőszolgáltatásba jelenleg 5674 db. lakás és 255db. közület van bekapcsolva. Közel 5600 db. lakásban a melegvízszolgáltatást is az ALFA-NOVA Kft végzi.

A távhőrendszer összes felhasználójának hőfelhasználása mérés szerint kerül elszámolásra. A lakóépületeket – lehetőség szerint- külön egyedi almérőkkel is felszereltük. A lakások fűtési elszámolása a lakások 95%-ban egyedi költség megosztók felszerelése alapján történik.

A lakások 97%-ban szintén egyedi melegvízóra került felszerelésre, és a melegvíz felhasználás négyhavonta ezek alapján kerül elszámolásra.
A fűtés elszámolása mindig a fűtési időszak befejezése után tárgyév június-július havában történik. A fűtési időszak alatt az előző három év tényleges hőfelhasználása alapján laká-sonként meghatározott előleg kerül kiszámlázásra. Hasonlóan a melegvíz előleg kiszámlázása is a megelőző egy év átlagfelhasználása alapján lakásonként egyedileg megállapítva kerül ki-számlázásra.
A távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó rendszer karbantartásokat is elvégzi az ALFA-NOVA Kft