Költségosztók leolvasási üteme

A távhőszolgáltatásról alkotott 2005. évi XVIII. törvény végrehajtási rendelete (157/2005.(VIII.15.) Kormány rendelet) módosításáról szóló 104/2011.(VI.29.) Korm.rendelet 17/H.§(1) pontjában foglaltak szerint:

„(1) Ha a tulajdonosi közösség költségmegosztók alkalmazásáról dönt, akkor gondoskodnia kell a költségmegosztók felszereléséről, működtetéséről, karbantartásáról, időszakos ellenőrzéséről, adatainak leolvasásáról, kiértékeléséről és a fűtési díjmegosztási arányok, valamint a melegvíz díjmegosztási arányok kiszámításáról, továbbá viseli az ezekkel kapcsolatos költségeket.”

A fűtési költségosztók alapján történő költségosztással kapcsolatos feladatok ellátására a Felhasználó (Társasház) és a tevékenység ellátásával megbízott szervezet/vállalkozás között létrejött megállapodásban rögzített feltételek mellett kerül sor.

A leolvasás időpontjáról a tevékenység ellátására megbízott szervezet/vállalkozás a Díjfizetőket a lépcsőházban elhelyezett tájékoztatón előzetesen írásban értesíti.

A használati melegvíz óra, mint használati melegvíz-költségmegosztó alapján történő költségosztással kapcsolatos feladatok ellátására a Felhasználó (Társasház) és a tevékenység ellátásával megbízott szervezet/vállalkozás között létrejött megállapodásban rögzített feltételek mellett kerül sor.

A leolvasás időpontjáról a tevékenység ellátására megbízott szervezet/vállalkozás a Díjfizetőket a lépcsőházban elhelyezett tájékoztatón előzetesen írásban értesíti.

Tájékoztatjuk a Tisztelt fogyasztókat, hogy a  fűtési költségmegosztók, illetve a használati melegvíz órák leolvasását és ellenőrzését nem az ALFA-NOVA Kft. végzi. A leolvasásokról a honlapon tájékoztatást nem tud nyújtani.