Panaszbejelentés, jogorvoslat

A felhasználó, illetve díjfizető panaszával elsődlegesen a szolgáltató ügyfélszolgálatához, vagy a szolgáltató vezetőjéhez fordulhat. A panaszbejelentés kivizsgálására és az intézkedés megtételére a szolgáltató érintett szervezeti egységének vezetője által kijelölt ügyintéző jogosult és köteles.

Ha felhasználó, illetve díjfizető megítélése szerint a panaszügyintézés során a szolgáltató nem a hatályos jogszabályi és szerződéses előírásoknak megfelelően járt el, akkor jogorvoslatért az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

 

 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

  Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
  Tel.: (+36-1) 459-7777
  Fax.: (+36-1) 459-7776
  E-mail: mekh@mekh.hu

  Hatáskör:
  – állásfoglalás a távhőszolgáltatás országos, elvi jellegű kérdéseiben,
  – a fogyasztóvédelmi felügyelőségek és a felhasználói érdekképviseletek kérelmére rendelkezésükre bocsátja mindazokat az adatokat, információkat, amelyek a szolgáltatónak a Hivatal által kiadott engedélyéhez kötött tevékenységével és a felhasználói érdekkel egyaránt kapcsolatosak, továbbá a fogyasztóvédelmi felügyelőségek feladatának ellátásához szükségesek.

  Ügyintézési határidő: 90 nap

 2. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

  Cím: 1088. Budapest, József krt.6.
  Levélcím: 1428. Budapest, Pf.: 20.
  Tel.: 1/459-4800
  Fax.: 1/210-4677
  E-mail: fvf@fvf.hu

  Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

  Cím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
  Tel.: (+36-74) 510-414
  Fax.: (+36-74) 510-413
  E-mail: fogyved_ddf_szekszard@nfh.hu

  Hatáskör:
  – hatósági árakra vonatkozó rendelkezések betartásával kapcsolatos panaszok,
  – számla panaszok,
  – a szolgáltató ügyfélszolgálati tevékenységével kapcsolatos panaszok,
  – a szolgáltató által alkalmazott elszámolási mérőeszközökkel kapcsolatos panaszok,
  – az önkormányzat jegyzőjének megkeresése alapján a szolgáltató üzletszabályzatának véleményezése.

  Ügyintézési határidő: 60 nap
  A területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezést a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vezetője bírálja el.

  ALFA-NOVA Kft. Szekszárdi Területi Igazgatóság fogyasztóvédelmi referense:

  Név Bizonyítvány száma Irsz. Cím Telefon E-mail
  Földesi Gyula 0513/2014. 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4. 74/411-657 szekszard@alfanova.hu
 3. Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője

  Cím: 7100. Szekszárd, Béla Király tér 8.
  Tel.: 74/504-100, 74/504-120
  Fax.: 74/510-251
  E-mail: jegyzo@szekszard.hu

  Hatáskör:

  – a fogyasztóvédelmi felügyelőségek és a felhasználói érdekképviseletek kérelmére rendelkezésükre bocsátja mindazokat az adatokat, információkat, amelyek a szolgáltatónak az önkormányzat jegyzője által kiadott engedélyéhez kötött tevékenységével és a felhasználói érdekkel egyaránt kapcsolatosak, továbbá a fogyasztóvédelmi felügyelőségek feladatának ellátásához szükségesek,
  – a szolgáltató ármeghatározó tényezői és költségei indokoltságának
  ellenőrzése.

  Ügyintézési határidő: 60 nap
  Az önkormányzat jegyzőjének határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni. A bíróság az önkormányzatának jegyzőjének határozatát jogosult megváltoztatni.
  Az önkormányzat jegyzője határozatát az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja.
  Az ALFA-NOVA Kft. a távhőszolgáltatásról szóló törvényben foglalt előírások szerint együttműködik az országos és a helyi fogyasztóvédelmi szervekkel és a helyi fogyasztói érdek-képviseletekkel az illetékességükbe tartozó kérdésekben. A közérdekű adatokat hozzáférhetővé teszi, valamint a felhasználókat, illetve díjfizetőket érintő tervezett intézkedésekről tájékoztatást ad.
  Általában a fogyasztók társadalmi érdek-képviseleteinek minősülnek azok a társadalmi szervezetek, illetőleg szövetségek, amelyeket a fogyasztók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény alapján kifejezetten a fogyasztók érdek-képviselete céljából hoztak létre és annak megfelelően működtetnek. A társadalmi érdekképviselő a felhasználó, illetve díjfizető által kezdeményezett egyéni ügyiratokba csak a felhasználó, illetve díjfizető beleegyezésével tekinthet bele. A tudomására jutott adatokat köteles az üzleti titokra érvényes módon kezelni.
  A fogyasztóvédelmi szervek, fogyasztói érdek-képviseletek által kezdeményezett ügyek, továbbá a felhasználói, illetve díjfizetői panaszok ügyintézési és válaszadási határideje a szolgáltató részéről egységesen 30 nap.