A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg

Projekt megnevezése
Szekszárdi távhőrendszer primer vezetéki rekonstrukciója

Projekt leírás

Az ALFA-NOVA Kft. az Európai Uniótól és a Magyar Államtól 93 678 546 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Szekszárd Déli Fűtőmű körzetének primer gereincvezetéki felújítási programjára. A támogatás a KEOP-2009-5.4.0 pályázati konstrukció keretében kerül folyósításra, a projekt teljes tervezett költsége 187 357 091 Ft.

A projekt keretében az öt legkritikusabb vezetékszakaszon a primer szállító- és elosztóvezetékek kerülnek cserére: 1120 fm NA 300 cső, 630 fm NA 200 cső és 188 fm NA 125 fm cső a kapcsolódó elzárószerelvényekkel együtt. Az új vezetékek korszerű, előreszigetelt csővezetékek, 30 éves garantált élettartammal. A vezetéki hőveszteség a jelenleginek a töredékére csökken a megvalósulást követően. A csővezetékek hazai gyártásból származnak, az Isoplus szállítja azokat.

A projekt révén 2898 GJ földgáz és 1233 GJ vásárolt hő megtakarítás jelentkezik. Az energiahordozó felhasználás csökkenése 1,3 %-os a jelenlegihez képest. A projekt által eredményezett CO2 kibocsátás csökkenés 202 t/év, amely a tervezett 30 éves élettartamra vetítve 6073 t-t jelent.

Kedvezményezett:
ALFA-NOVA Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft., 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.

Közreműködő szervezet:
Energia Központ Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. „A” épület 6. em.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)
Energia Központ Nonprofit Kft. (www.energiakozpont.hu)