Szolnok KEOP Pályázat

2013.08.06.

Új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatása Szolnokon

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt megnevezése
Új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatása Szolnokon

Projekt leírása
Az ALFA-NOVA Kft. az Európai Uniótól és a Magyar Államtól 318.694.076 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a meglevő kapacitások jobb kihasználása érdekében a Széchenyi és a Móra fűtőművek távhőrendszerei összekapcsolásához, továbbá a Móra fűtőműből célvezeték építéséhez a belváros irányába, majd a vezeték nyomvonalán új fogyasztók rendszerre kapcsolásához.
A támogatás a KEOP-2011-5.4.0 pályázati konstrukció keretében kerül folyósításra.
A projekt tervezett nettó összköltsége 637.388.152 Ft.

A projekt közvetlen célja:
1. Szolnok belvárosi levegőszennyezésének csökkentése, valamint a távhőrendszerre csatlakozó fogyasztók földgáz felhasználásának kiváltása a távhőrendszer kapacitásának kihasználása által.
2. A távhőrendszerre csatlakozó önkormányzati és állami finanszírozású közintézmények energiaellátási költségeinek csökkentése, a hőellátás biztonságának növelése.

A projekt közvetett célja:
A hatékony energiagazdálkodás fontos elemét alkotó, a nemzeti (önkormányzati) vagyon részét képező szolnoki távhőrendszer megmentése, a kapacitások kihasználásának növelése és a fajlagos költségek csökkentése által. A projekt mindezeken túlmenően számottevően hozzájárul mind a CO2 kibocsátás, mind az importfüggőség csökkentési nemzeti célkitűzések megvalósításához.

A projekt energia megtakarítása

Belépő fogyasztók miatti hőfelhasználás növekedés [GJ/év] 40 622
Villamosenergia felhasználás csökkenés [kWh/év] 267 318
Primer energiahordozó megtakarítás nemzetgazdasági szinten [GJ/év] 13 288
CO2 kibocsátás csökkenés [t/év] 3 337

Kedvezményezett:
ALFA-NOVA Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft., 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.
Közreműködő szervezet:
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. „A” épület 6. em.
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (www.energiakozpont.hu)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)