Szolnok KEOP Pályázat

2013.08.06.

Szolnok Város Széchenyi fűtőművének bővítése biomassza II. kazánnal

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

Projekt megnevezése
Szolnok Város Széchenyi fűtőművének bővítése biomassza II. kazánnal

Projekt leírása
Az ALFA-NOVA Kft. az Európai Uniótól és a Magyar Államtól 148.274.152 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a Szolnok, Széchenyi fűtőműben egy 5,2 MW névleges teljesítményű faapríték tüzelésű melegvíz kazán kerül telepítéséhez. A támogatás a KEOP-2011-4.2.0/B pályázati konstrukció keretében kerül folyósításra. A projekt tervezett nettó összköltsége 434.566.683 Ft.

A fejlesztés magában foglalja a jelenlegi kazánházi épület bővítését, a tüzelőanyag tárolására szolgáló átmeneti tároló, valamint a siló és kiszolgáló utak létesítését, valamint a biomassza kazán, a füstgáztisztító rendszer, a kémény, és a hozzájuk tartozó segéd- és irányító berendezések telepítését. Az irányító berendezések egy energetikai felügyeleti rendszerrel lesznek kapcsolatban, amelynek központi hardver és szoftver része szintén a projekt keretében kerül megvalósításra.

A projekt közvetlen célja:
1. A távhőszolgáltatás hőigényének megújuló energiahordozókkal való nagyobb arányú kielégítése, a földgáz felhasználás csökkentése.
2. A hőellátás tüzelőanyag költségének csökkentése, a távhődíjak mérsékléséhez való hozzájárulás.

A projekt közvetett célja:
Olyan hőtermelő létesítmény létrehozása, amely barnamezős övezetben környezetbarát megoldással, a térségben képződő vagy termelt faaprítékból állít elő versenyképes áron távhőt. A projekt mindezeken túlmenően számottevően hozzájárul mind a CO2 kibocsátás, mind az importfüggőség csökkentési nemzeti célkitűzések megvalósításához.

A projekt energia megtakarítása
A projekt megvalósítása révén elérhető éves földgáz felhasználás csökkenés 60.095 GJ, ami kb. 2,2 millió m3 földgáz mennyiségnek felel meg.
A földgáz felhasználás változása mellett meghatározóan fontos tényező a CO2 kibocsátás csökkenése, melynek értéke 3.165 t/év.