Költségosztók leolvasási üteme

Tisztelt Fogyasztóink!

A távhőszolgáltatásról alkotott 2005. évi XVIII. törvény végrehajtási rendelete (157/2005.(VIII.15.) Kormány rendelet) módosításáról szóló 104/2011.(VI.29.) Korm.rendelet 17/H.§(1) pontjában foglaltak szerint:

„(1) Ha a tulajdonosi közösség költségmegosztók alkalmazásáról dönt, akkor gondoskodnia kell a költségmegosztók felszereléséről, működtetéséről, karbantartásáról, időszakos ellenőrzéséről, adatainak leolvasásáról, kiértékeléséről és a fűtési díjmegosztási arányok, valamint a melegvíz díjmegosztási arányok kiszámításáról, továbbá viseli az ezekkel kapcsolatos költségeket.”

A fűtési költségosztók alapján történő költségosztással kapcsolatos feladatok ellátására a Felhasználó és a tevékenység ellátására jogosult szervezet/vállalkozás között létrejött megállapodásban rögzített feltételek mellett kerül sor.

A fűtési költségosztók leolvasására, illetve az ampullák cseréjére évente egy alkalommal – az előző éves leolvasás időpontjához viszonyítottan 365 nap +/- egy hét időtartamon belül, a Díjfizető jelenlétében, jegyzőkönyvileg dokumentáltan kerül sor. A leolvasás időpontjáról a tevékenység ellátására megbízott szervezet/vállalkozás a Díjfizetőket előzetesen írásban értesíti.

A fűtési költségosztók leolvasásával párhuzamosan kerül sor a használati melegvízmérők éves ellenőrzésére és jegyzőkönyvezett leolvasására is.

Kapcsolódó dokumentumok: