Üzletszabályzat

Üzletszabályzat tartalomjegyzék

  Előszó 4. oldal
1. A társaság adatai 4. oldal
1.1 A társaság tevékenysége 4. oldal
1.2. A társaság székhelye 5. oldal
1.3. A társaság szervezete 5. oldal
2. Üzletszabályzat tárgya és hatálya 5. oldal
3. Fogalom meghatározások 6. oldal
4. Ügyfélszolgálati tevékenység 6. oldal
4.1. Felhasználói igénybejelentés, tájékoztatás 7. oldal
4.1.1. Előzetes tájékoztatás 7. oldal
4.1.2. Igénybejelentés a felhasználó részéről 7. oldal
4.1.3. Tájékoztatás a szolgáltató részéről 8. oldal
4.2. Távhőszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 8. oldal
4.2.1. Szerződés tervezet készítése, szerződéskötés 9. oldal
4.2.2. Általános közszolgáltatási szerződés tartalmi követelményei 10. oldal
4.2.3. Egyedi közszolgáltatási szerződés tartalmi követelményei 11. oldal
4.2.4. A szerződés időbeli hatálya és módosítása 11. oldal
4.2.5. Díjfizetői megállapodás 11. oldal
4.2.6. Díjfizetői kötelezettség átvállalása 11. oldal
4.3. A közszolgáltatási szerződés megszűnésének esetei 12. oldal
4.3.1. Szerződés felmondás a felhasználó részéről 12. oldal
4.3.2. Szerződés felmondás a szolgáltató részéről 12. oldal
4.4. Szerződésszegés és következményei 13. oldal
4.4.1. Szerződésszegés a távhőszolgáltató részéről 13. oldal
4.4.2. Szerződésszegés a felhasználó, illetve díjfizető részéről 14. oldal
4.5. Panaszok, reklamációk ügyintézési rendje 15. oldal
4.5.1. Általános előírások 15. oldal
4.5.2. Kifogás a számla ellen 16. oldal
4.5.3. Kifogás az elszámolás alapját képező mérővel szemben, és elszámolás hibás mérés esetén 16. oldal
4.5.4. Minőségi reklamáció 17. oldal
4.5.5. Központi diszpécser szolgálat ügyintézési rendje 17. oldal
4.5.6. Ügyfélszolgálati iroda ügyintézési rendje 19. oldal
4.5.7. Központi titkárság ügyintézési rendje 19. oldal
4.5.8. Szolnoki Területi Igazgatóság titkárság ügyintézési rendje 20. oldal
4.5.9. A panaszok felvételével, ügyintézésével kapcsolatos követelmények 20. oldal
4.5.10. Panaszbejelentésre vonatkozó jogorvoslati lehetőségek 21. oldal
4.5.11. Kapcsolat a fogyasztóvédelmi szervekkel és a helyi fogyasztói érdekképviseletekkel 23. oldal
5. Díjképzés, díjalkalmazás, hátralékkezelés 23. oldal
5.1. Lakossági felhasználók és különkezelt intézmények távhőszolgáltatási díjának megállapítása 23. oldal
5.2. Egyéb felhasználók távhőszolgáltatási díjának megállapítása 24. oldal
5.3. Díjalkalmazás feltételei 24. oldal
5.4. Költségviselési terv 24. oldal
5.5. Fűtési hőfogyasztás megosztása és elszámolása 24. oldal
5.6. Használati melegvíz fogyasztás elszámolása 24. oldal
5.7. A szolgáltatott távhő értékének számlázása, elszámolása 25. oldal
5.7.1 A szolgáltatás felfüggesztésének/korlátozásának időszakára történő számlázás 25. oldal
5.8. Távhőszolgáltatási közüzemi jogviszonyból eredő követelések faktorálása 25. oldal
5.9. GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati tevékenység 25. oldal
5.10. A számlák pénzügyi rendezése, inkasszálás rendje 26. oldal
5.11. Fizetési határidő 26. oldal
5.12. Késedelmes fizetés esetén alkalmazott inézkedések 26. oldal
5.12.1. Faktorált követelések 26. oldal
5.12.2. Nem faktorált követelések 26. oldal
5.13. Fizetési hátralékok megfizetése 27. oldal
5.14. Az ingatlan tulajdonos helytállási kötelezettsége 27. oldal
5.15. Szolgáltatói díjvisszafizetések elszámolásának módozatai 27. oldal
6. Hőfogyasztás mérők, használati melegvízmérők leolvasása, ellenőrzése, cseréje 28. oldal
6.1. Hőfogyasztás mérők leolvasása, ellenőrzése 29. oldal
6.1.1. Hőfogyasztás mérők cseréje 29. oldal
6.2. Használati melegvízmérők leolvasása, ellenőrzése, cseréje 30. oldal
6.2.1. Használati melegvízmérők cseréje 30. oldal
7. Az ALFA-NOVA Kft. minőségirányítási rendszere 31. oldal
8. Energiagazdálkodás, energiatakarékosság 31. oldal
9. Környezetvédelem 32. oldal
  Mellékletek jegyzéke 33. oldal

A teljes üzletszabályzat letölthető a kapcsolódó dokumentumoknál a lap alján.

Kapcsolódó dokumentumok: