Tájékoztató a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013.11.01.

2013. november 01-én hatályba lépett a 2013. évi CLXVII. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról.

“A  távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3.  § b)  pontjában meghatározott díjfizető közül a  lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a  Tszt. 3.  § g)  pont ga)  alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a  távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a  2013. október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az  igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 88,9%-át.”

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a 2012. december 31-ét követő időszakra vonatkozó számlák tekintetében Társaságunk a fenti követelményeket teljesíti, így az Önök által realizált megtakarítás, melyet számláikon, az első oldalon keretben találnak, megfelel a jogszabályban elvárt mértéknek.