Tájékoztató a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2014.10.16.

2014. október 1-én életbe lépett a 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény távhőszolgáltatással kapcsolatos rezsicsökkentés.

3. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 96,7%-át.

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a 2012. december 31-ét követő időszakra vonatkozó számlák tekintetében Társaságunk a fenti követelményeket teljesíti, így az Önök által realizált megtakarítás, melyet számláikon, az első oldalon keretben találnak, megfelel a jogszabályban elvárt mértéknek.